Communicatieatelier HD

Disclaimer


Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op de datum van lancering van deze website, zijnde 10-09-2018.

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Communicatieatelier HD Inc. (hierna: "Communicatieatelier HD" resp. "de eigenaar"). Communicatieatelier HD is een Nederlandse eenmanszaak, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69753547.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Communicatieatelier HD is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Communicatieatelier HD of de betreffende schrijvers/fotografen. Alle foto’s op deze website zijn eigen beelden van Communicatieatelier HD of rechtenvrije beelden via Pexels.com en/of Unsplash.com.

Geen garantie op juistheid

Communicatieatelier HD streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Communicatieatelier HD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Communicatieatelier HD op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl.


Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Communicatieatelier HD B.V.
Attn. Henri Drost
Bessenvlinderstraat 5
3905 KJ Veenendaal

Tel. +31 6 309 959 44
E-mail: info@henridrost.nl


Privacy Policy